Quy định mới về BHXH có hiệu lực từ ngày 15/7

0
Một số quy định mới về BHXH sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7 mà người lao động nên biết.

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của chính phủ mới đây quy định người sử dụng lao động hàng tháng đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động…

Cụ thể theo quy định này, người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động được quy định tại điểm a, b, c, d, đ và h Khoản 1 Điều 2 và Khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình, theo một trong các mức sau:

– Mức đóng thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; đồng thời được áp dụng đối với bảo hiểm xã hội là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước.

Quy định mới về BHXH có hiệu lực từ ngày 15/7 2Chính sách mới về BHXH chính thức có hiệu lực từ 15/7. 

– Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu bảo đảm các điều kiện.

Cũng theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP,  người sử dụng lao động hàng tháng đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội (hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí).

Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7/2020.

Thảo Nhi (Tổng hợp)

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây